Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ 16:00 | 03/08/2015

Ngày 2/8/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi các Bộ, ngành, địa phương về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Bắc bộ. Thủ tướng Chính phủ điện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, […]