Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 18/5/2022 (Tính đến 17h30 ngày 18/5/2022)

07:53 | 23/05/2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 255/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/5/2022

(Tính đến 17h30 ngày 18/5/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 18/5).

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 524.246.012; tử vong 6.292.857; điều trị khỏi 494.171.827.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.699.965; điều trị khỏi 9.364.857; tử vong 43.071; đang điều trị 1.292.037.

2. Thiên tai: Trong ngày 17-18/5, tại các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau xảy ra mưa giông lốc làm tốc mái 05 nhà dân (Đồng Tháp), sạt lở 1.125m2 đường giao thông liên thôn (Cà Mau). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 17h00 ngày 17/5/2022, tại bãi biển xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Trần Đức Lương (2008) tắm biển, bị sóng cuốn trôi. Biên phòng Nam Định điều 09 CBCS/01 xuồng, huy động 02 tàu cá của ngư dân phối hợp tìm kiếm. Đến 14h00 ngày 18/5 đã tìm thấy thi thể bàn giao gia đình mai táng.

– 17h35 ngày 17/5, bệnh xá đảo Cù Lao Chàm/Quảng Nam đề nghị chuyển bệnh nhân Nguyễn Thị Hạnh (1988) uống thuốc độc tự tử vào bờ cấp cứu. Lúc 19h36 cùng ngày, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều tàu SAR 412 cùng kíp bác sỹ đi tiếp nhận, đưa bệnh nhân đưa vào bờ cấp cứu lúc 22h10 cùng ngày.

– 00h30 ngày 18/5, tàu Vận tải Kota Pusaka (quốc tịch Hồng Kông), từ Singapore đi Trung Quốc, thuyền viên (Phio Maung Win, quốc tịch: Miến Điện-1980) bị bất tỉnh, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. 08h18 cùng ngày, tàu SAR 27-01 xuất phát từ Nha Trang đi cứu nạn. Đến 13h06 đã đưa bệnh nhân về đến bờ bàn giao cho cơ quan chức năng.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu