Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thiệt hại do lốc, mưa đá

04:34 | 20/02/2019

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai và Thái Nguyên, mưa lớn từ đêm 17/2 đã làm thiệt hại: Về người: 05 người bị thương (Lào Cai: 02 người; Thái Nguyên: 01 người; Bắc Kạn: 02 người).

– Về nhà ở:

          + Nhà bị thiệt hại trên 70%: 35 nhà (Lào Cai: 23 nhà; Tuyên Quang: 12 nhà).

          + Nhà bị thiệt hại từ 50-70%: 14 nhà (Lào Cai).

          + Nhà bị thiệt hại từ 30-50%: 140 nhà (Lào Cai: 96 nhà; Tuyên Quang: 44 nhà).

          + Nhà bị thiệt hại dưới 30%: 3.436 nhà (Lào Cai: 676 nhà; Thái Nguyên: 571 nhà; Tuyên Quang: 1.546 nhà; Bắc Kạn: 643 nhà).

– Về giáo dục: 17 điểm trường bị ảnh hưởng; 08 phòng học bị hư hỏng và 12 phòng chức năng công vụ bị hư hỏng.

– Về Y tế: 01 cơ cở y tế bị ảnh hưởng (Thái Nguyên).

– Về văn hóa: 10 nhà văn hóa bị ảnh hưởng (Lào Cai: 5 nhà; Thái Nguyên: 01 nhà; Tuyên Quang: 04 nhà)

– Về nông nghiệp:

+ Lúa bị ngập, hư hại: 1,84 ha (Lào Cai);

+ Hoa màu bị ngập, hư hại: 4,64 ha (Lào Cai: 4,56 ha; Bắc Kạn: 0,08 ha);

+ Hoa, cây cảnh các loại: 60 cây (Thái Nguyên)

+ Cây ăn quả tập trung: 54,4 ha (Lào Cai);

– Về chăn nuôi: 1.597 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Lào Cai: 1.097 con, Thái Nguyên: 500 con).

– Về thủy lợi: 50m kênh mương bị hư hỏng;

 – Về giao thông: 50m đường giao thông bị sạt lở;

  – Về công nghiệp: 27 cột điện bị gãy, đổ (Lào Cai: 15 cột; Thái Nguyên: 5 cột; Tuyên Quang: 4 cột; Bắc Kạn: 3 cột)

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 16 tỷ đồng (chưa bao gồm ước tính giá trị thiệt hại của tỉnh Tuyên Quang).

Mưa đá làm tốc mái trường THCS Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
Ảnh: Tài nguyên và Môi trường

Mưa đá làm tốc mái trường THCS Liệp Tè, huyện Thuận Châu. Ảnh: Tài nguyên và Môi trường

Ảnh Mưa đá ở Lai Châu