Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 09/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 09/3/2019)

05:38 | 11/03/2019

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 129/BC-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/3/2019

(Tính đến 17h00 ngày 09/3/2019)

1. Hỏa hoạn

17h15 ngày 08/3, tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Ban CHQS quận Hoàn Kiếm huy động 30 đồng chí (Bộ đội 02, Dân quân 28), phối hợp với lực lượng địa phương và 05 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 18h00 cùng ngày.

18h00 ngày 08/3, tại xã Buôn Rai, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 103 người (Dân quân 25, lực lượng khác 78), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 19h00 cùng ngày.

Ngày 08/3, tại thị xã Dĩ An, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xảy ra 03 vụ cháy, hậu quả: Cháy 300m2 nhà kho đựng sơn (Dĩ An), 2.000m2 nhà xưởng Công ty Kaiser chuyên sản xuất gỗ (Bến Cát) và 500m2 nhà xưởng chuyên sản xuất gỗ (Tân Uyên). Cả 03 vụ cháy không thiệt hại về người. Ban CHQS các thị xã huy động 56 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ và 22 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt các đám cháy.

– 05h00 ngày 09/3, tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xảy ra cháy nhà để xe, không thiệt hại về người, cháy 02 xe ô tô và 01 xe máy. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 06h00 cùng ngày.

– 10h30 ngày 09/3, tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 200m2 tầng thượng của nhà hàng Hải Dương Quán (6 tầng), không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 04 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 13h00 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 16h45 ngày 08/3, tại 18030’N-107040’E (cách Đông Đông Nam Cửa Hội/Nghệ An khoảng 110 hải lý, Đông Đông Bắc Hòn La/Quảng Bình khoảng 70 hải lý), tàu cá TH 90211 TS/08 LĐ bị hỏng chân vịt. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thanh Hóa, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin, phối hợp với gia đình chủ tàu, duy trì liên lạc với tàu cá bị nạn, huy động các tàu cá cùng tổ, các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn; BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn.

– 14h15 ngày 09/3, tại 12032’N-110013’E (cách Đông Bắc Nha Trang/Khánh Hòa khoảng 60 hải lý), tàu PENYUAN (quốc tịch Mailaixia), có 01 bệnh nhân bị điện giật, tim và hơi thở yếu. Thuyền trưởng yêu cầu máy bay trực thăng đưa về bờ cấp cứu. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn cho tàu chạy về Nha Trang/Khánh Hòa, điều tàu SAR đi cứu nạn; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam sẵn sàng cấp cứu khi tàu cập bờ.

3. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; tích cực huy động lực lượng phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn tại Điện Biên, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương. Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR đi cứu nạn bệnh nhân tàu PENYUAN (quốc tịch Mailaixia).

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ