Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 06/4/2019 (Tính đến 17h00 ngày 06/4/2019)

06:16 | 08/04/2019

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:180/BC-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2019

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/4/2019

(Tính đến 17h00 ngày 06/4/2019)

 

 

1. Hỏa hoạn, cháy rừng, sập hầm

Tỉnh Hà Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân, tại xã Bản Rịa, huyện Quang Bình, lúc 03h00 ngày 06/4, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 58 người (Dân quân 08, lực lượng khác 58), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 04h00 cùng ngày.

Tỉnh Nghệ An, xảy ra vụ sập hầm mỏ, tại mỏ quặng thiếc Thung Sa Băng thuộc Công ty THNH Chính Nghĩa, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, lúc 16h00 ngày 05/4, làm 01 người chết (Lô Thị Huế, SN 1984). Địa phương huy động 77 người (Bộ đội 10, Dân quân 33, lực lượng khác 34) và 03 máy xúc, tổ chức cứu nạn, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hầm lúc 18h20 cùng ngày, bàn giao cho gia đình.

Tỉnh Gia Lai, xảy ra cháy 15 ha rừng, tại xã Hà Tam, huyện Đắpơ, lúc 16h00 ngày 05/4. Địa phương huy động 167 người (Bộ đội 07, Dân quân 30, lực lượng khác 130), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 07h00 ngày 05/4.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

Tỉnh Nghệ An: Tàu cá NA 93420 TS/18 LĐ bị hỏng máy, thả trôi, tại 19014’N-106042’E (cách Đông Lạch Quèn/Nghệ An khoảng 55 hải lý), lúc 04h00 ngày 06/4. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ, khu vực hiện có gió cấp 3-4. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Nghệ An, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin, phối hợp với gia đình chủ tàu, duy trì liên lạc với tàu cá bị nạn, huy động các tàu cá cùng tổ, các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn, sẵn sàng tàu SAR đi cứu nạn khi có lệnh; BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn, sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có lệnh.

3. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn tại Hà Giang, cháy rừng tại Gia Lai, cứu nạn sập hầm tại Nghệ An và tích cực thông báo, huy động phương tiện hỗ trợ cứu nạn tàu cá NA 93420 TS bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ