Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Cục Cứu hộ – Cứu nạn: Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2019 – 2021

01:04 | 25/04/2019

Sáng ngày 25-4, tại Hà Nội, Cục Cứu hộ – Cứu nạn/BTTM tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2019-2021. Đồng trí Trung tướng Ngô Quý Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn chủ trì hội nghị. Tới dự đại hội có đại biểu Cục Chính trị / BTTM cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong Cục.

 

Trung tướng Ngô Quý Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Nhiệm kỳ 2017 -2019, Đảng ủy, Chỉ huy Cục, Hội đồng quân nhân đã quan tâm chỉ đạo và phát huy tốt vai trò, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Tập thể quân nhân của Cục được phát huy tinh thần dân chủ trên cả 3 mặt hoạt động: Quân sự và chuyên môn, chính trị, kinh tế và đời sống. Hội đồng quân nhân đã động viên cán bộ, nhân viên tích cực tham gia ý kiến đóng góp với lãnh đạo, chỉ huy về các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng nếp sống chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Các hoạt động dân chủ đã phát huy được quyền làm chủ của các quân nhân trong cơ chế “ Cấp ủy lãnh đạo, người chỉ huy quản lý, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm chủ”, giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Bỏ phiếu bầu Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2019-2021

 

Năm 2019, để phát huy tốt dân chủ ở cơ sở và thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Cục, HĐQN sẽ thường xuyên quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ; phát huy dân chủ, phối hợp với các tổ chức quần chúng đẩy  mạnh công  tác  tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ của Quân đội; quan tâm, chăm lo đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn, chính sách và đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn công bằng, công khai, minh bạch.

Đại hội đã bầu Hội đồng quân nhân Cục  nhiệm kỳ 2019-2021 gồm 7 đồng chí.

 

Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2019-2021 ra mắt đại hội

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tin, ảnh: HL-QT