Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 16/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 16/5/2019)

18:29 | 16/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 257 /BC-VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/5/2019

(Tính đến 17h00 ngày 16/5/2019)

 

1. Hỏa hoạn trên địa bàn Hà Nội: 17h30 ngày 15/5, tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 35 người (Bộ đội 05, Dân quân 20, Cảnh sát PCCC 10) và 03 xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 18h45 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Tỉnh Quảng Trị: Về vụ tàu cá QTr 90415 TS/06 LĐ, có 01 ngư dân (Trần Viết Tiến, 38 tuổi) bị đau bụng lúc 06h30 ngày 15/5 (tiếp theo báo cáo số 255/BC-VP ngày 15/5): Lúc 04h30 ngày 15/5, bệnh nhân được tàu cá QTr 91019 TS đưa về cảng Cửa Việt/Quảng Trị, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

– Tỉnh Nghệ An: 14h00 ngày 16/5, tại 20005’N-106058’E (cách Đông Đông Nam cửa Ba Lạt/Nam Định khoảng 22 hải lý), tàu cá NA 90986 TS/05 LĐ, bị hỏng hộp số chính, neo đậu tại chỗ. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin, phối hợp với gia đình chủ tàu, duy trì liên lạc với tàu cá bị nạn, huy động các tàu cá cùng tổ, các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn, thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn; BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn.

3. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn tại Hà Nội.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Lê Mạnh Tiến