Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 20/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 20/5/2019)

19:36 | 20/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 263/BC-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/5/2019

(Tính đến 17h00 ngày 20/5/2019)

 

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

– TP.Hải Phòng xảy ra cháy 01 ha rừng, tại núi Sơn Đảo, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, lúc 17h30 ngày 19/5, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Tiểu đoàn 151/Vùng 1 Hải quân điều 45 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 18h30 cùng ngày.

– Tỉnh Hà Tĩnh xảy ra cháy 01ha rừng tràm, tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, lúc 17h40 ngày 19/5, nguyên nhân do người dân đốt cỏ thực bì cháy lan. Địa phương huy động 70 người (Bộ đội 12, Dân quân 28, lực lượng khác 30) và 01 ô tô, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 19h05 cùng ngày.

– Tỉnh Quảng Bình xảy ra 03 vụ cháy 26ha rừng tràm và lau sậy, cụ thể: Tại các huyện: Quảng Ninh 15 ha rừng tràm; Đồng Hới 06ha rừng tràm; Minh Hóa 05ha lau sậy, ngày 19/5, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Địa phương huy động 1.137 người (Bđội 90, Dân quân 282, lực lượng khác 765) và 29 ô tô các loại, tổ chức dập tắt các đám cháy.

– Tỉnh Kiên Giang xảy ra cháy 01 nhà dân, tại Thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, lúc 18h30 ngày 19/5, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Vùng 5 Hải quân điều 11 CBCS và 02 kíp xe chữa cháy, tham gia với các lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 20h30 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 18h30 ngày 19/5, tại khu vực biển Sao Mai/Bến Bình/TP.Vũng Tàu, tàu cá BV 5489 TS/09 LĐ bị Sà lan NĐ 3363 đâm chìm và bỏ chạy. Toàn bộ 09 ngư dân được tàu BV 5531 đi cùng kịp thời cứu vớt an toàn lúc 20h10 cùng ngày. Hiện các cơ quan chức năng, địa phương đang điều tra, xử lý.

3. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng và hỗ trợ cứu người và phương tiện bị tai nạn, sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

 

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB; NT09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Quý Đức