Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Công điện số 05/CĐ-TW hồi 16h00 ngày 01/07/2019 của Ban Chỉ đạo TWPCTT- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN chỉ đạo triển khai chủ động ứng phó với mưa lớn và dông lốc cực đoan

19:04 | 01/07/2019

Tệp đính kèm: ccsfc010719052732cd-so-05-ban-chi-dao-twpctt.pdf