Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Công điện số 13/CĐ-TWPCTT ngày 28/8/2019 của Ban Chỉ đạo TWPCTT – Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN về chủ động ứng phó với bão số 4

18:08 | 29/08/2019

Tệp đính kèm: ccsfc280819044116cd-so-13-cua-bcd-tw-ve-pctt.pdf