Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 06/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 06/9/2019)

17:50 | 08/09/2019
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 475/BC-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/9/2019

(Tính đến 17h00 ngày 06/9/2019)

 

  1. Thiên tai

– Tìm kiếm 02 người mất tích tại huyện Văn Bàn, Sa Pa, tỉnh Lào Cai (tiếp theo báo cáo số 1601/BC-CHCN ngày 05/9): Trong ngày, địa phương tiếp tục duy trì 164 người (Bộ đội 52, Dân quân 62, LL khác 50) và 04 xuồng, tổ chức tìm kiếm 02 người còn mất tích. Lúc 18h15 ngày 05/9, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Ngọc Hưng, công nhân lái máy xúc tại huyện Văn Bàn và bàn giao cho gia đình, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm người mất tích còn lại.

– Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở Hương Khê/Hà Tĩnh, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy/Quảng Bình (hiện mực nước trên các sông đang xuống).

+ Về người: Bị thương 04 người ở Quảng Bình;

+ Về tài sản: Sập 01 nhà (Quảng Bình).

Lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả: 337 lượt Bộ đội và 67 lượt phương tiện. Tổ chức di dời: 368 hộ/1.472 khẩu tại Quảng Bình, Quảng Trị đến nơi an toàn.

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Tìm kiếm 03 ngư dân tàu cá QNa 91928TS/44 LĐ bị chìm (tiếp theo báo cáo số 1590/BC-CHCN ngày 04/9): Lúc 17h15 ngày 05/9, tàu KN 420 chở 41 ngư dân rời đảo Thuyền Chài về Cam Ranh. Dự kiến sáng ngày 08/9 về đến bờ bàn giao cho địa phương và gia đình. Trong ngày, tàu 950 tiếp tục tìm kiếm 03 ngư dân bị mất tích nhưng chưa có kết quả. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN đề nghị: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, BTM: Bộ đội Biên phòng, Hải quân chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với địa phương gia đình chủ tàu, tổ chức giao nhận đúng quy định. Đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền.

          – Vụ tàu cá NA 93010 TS/07 LĐ bị chìm ngày 05/9 (tiếp theo báo cáo số 1601/BC-CHCN ngày 05/9): Trong ngày, tại hiện trường có 06 tàu (Biên phòng 03, Hải quân 01, tàu kéo Hà Tĩnh 01, tàu tiếp dầu Đà Nẵng 01), tổ chức tìm kiếm 05 người người đang trôi dạt trên biển. Lúc 09h00 ngày 06/9, tàu CN 09/Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện và cứu vớt 04 ngư dân đang trôi dạt, cách Đông Nam cửa Nhật Lệ/Quảng Bình khoảng 10 hải lý, lên tàu và tổ chức chăm sóc y tế cho các nạn nhân. Bộ Quốc phòng chỉ đạo BTL Bộ đội Biên phòng giao nhiệm vụ Biên phòng Quảng Trị điều tàu CN 09/ đã đưa 04 nạn nhân về đến cửa Việt/Quảng Trị, bàn giao cho các cơ quan chức năng và gia đình lúc 10h50 cùng ngày. Công tác tìm kiếm 02 nạn nhân còn mất tích vẫn đang được tiếp tục.

  1. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị và địa phương chấp hành nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai; tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi, tích cực tìm kiếm các ngư dân của tàu cá NA 93010 TS bị chìm và 03 ngư dân QNa 91928TS mất tích trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

        Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. NT09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Lê Mạnh Tiến