Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 02/10/2019  (Tính đến 17h00 ngày 02/10/2019)

17:02 | 02/10/2019
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 529 /BC-VP Hà Nội, ngày 02  tháng 10 năm 2019

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/10/2019

 (Tính đến 17h00 ngày 02/10/2019)

 

  1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Cháy rừng: Từ 13h15 – 18h30, ngày 01/10, tại địa bàn phường Hùng Thắng và Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra cháy 2,65 ha rừng tạp, nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Địa phương huy động 239 người (Bộ đội: 130, Dân quân: 55, lực lượng khác: 54), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 20h00 cùng ngày.

1.2. Hỏa hoạn: 03h00 ngày 02/10, tại chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra cháy khoảng 400 ki ốt hàng hóa, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 317 người (Bộ đội 15, Dân quân 52, lực lượng khác 200) và 10 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 06h30 cùng ngày.

  1. Xử lý sự cố ô nhiễm tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội (tiếp theo báo cáo số 527/BC-VP ngày 01/10):

– Trong ngày, BTL Hóa học, Thủ đô Hà Nội phối hợp với Công ty URENCO 10, duy trì: 57 người/09 phương tiện các loại (BTL Thủ đô: 37 CBCS/01 phương tiện; Công ty URENCO 10: 20 công nhân/08 phương tiện), tổ chức quan trắc trinh sát toàn bộ khu vực nhà máy và khu vực liên quan; vận chuyển được 142.240kg chất thải đi xử lý; bảo vệ an ninh, an toàn khu vực.

– Nhiệm vụ tiếp theo

+ Tiếp tục duy trì quan trắc, cảnh báo môi trường tại hiện trường, tổ chức trinh sát môi trường các khu vực lân cận;

+ Tiến hành sử dụng hóa chất chuyên dụng rải lên bề mặt nhiễm (diện tích thu gom) và phun hóa chất lên chất thải vật liệu.

+ Phối hợp với các lực lượng thu gom, xử lý, vận chuyển các loại phế thải đến nơi quy định và bảo vệ an ninh, an toàn khu vực.

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

08h10 ngày 02/10, tại Vịnh Nha Trang, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tàu du lịch KH 0195/04 người va chạm với sà lan Thuận Thiên SG 0027. Hậu quả: Tàu du lịch bị chìm. 04 người trên tàu bị nạn được 01 tàu du lịch hoạt động gần cứu vớt an toàn.

  1. 4. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn tại Thanh Hóa, cháy rừng tại Quảng Ninh, xử lý sự cố ô nhiễm tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông và kịp thời cứu vớt an toàn 04 người tàu du lịch KH 0195 bị nạn tại Khánh Hòa.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến