Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 06/10/2019  (Tính đến 17h00 ngày 06/10/2019)

17:33 | 06/10/2019
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 537/BC-VP Hà Nội, ngày06tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/10/2019

 (Tính đến 17h00 ngày 06/10/2019)

  1. Thiên tai: Ngày 05/10, tại khu vực suối Dạt, thuộc địa bàn phường Tân Đồng và Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, do mưa lớn trong thời gian ngắn, nước từ đầu nguồn đổ về gây ngập, lụt cục bộ. Địa phương huy động 124 người (Bộ đội 45, Dân quân 79); 04 xuồng, di dời được 53 hộ/86 người, từ vùng ngập lụt đến nơi an toàn, phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức khắc phục hậu quả.
  2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 18h35 ngày 05/10, tại khu vực Đông Bắc Hòn Mắt/Thanh Hóa khoảng 10 hải lý, tàu 211/Vùng 1 Hải quân đang trên đường hành trình về đơn vị phát hiện tàu cá NA 99979 TS/08 LĐ bị cháy, không thiệt hại về người. Nguyên nhân do nổ ắc quy cháy lan sang két dầu. Tàu đã cùng với 07 tàu cá khác cứu an toàn 08 ngư dân, tổ chức dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

– 14h00 ngày 28/10, tại 07000’N-105034’E (cách Tây Nam Côn Đảo/Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 17 hải lý) Nguyễn Quy, SN 1988 ngư dân tàu cá BĐ 93344 TS bị rới xuống biển mất tích, tàu đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. 07h00 ngày 05/10, thuyền trưởng báo cáo cơ quan chức năng địa phương. Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu phát thông báo cho các phương tiện hoạt động trong khu vực biết để hỗ trợ tìm kiếm.

– 07h45 ngày 06/10, tại 08052’N-112016’E (cách Đông Bắc điểm A đảo Đá Tây/QĐ.Trường Sa khoảng 1,5 hải lý), tàu cá BĐ 99137 TS/12 LĐ bị mắc cạn, phá nước, chìm. Nhận được đề nghị cứu nạn khẩn cấp tàu 624/Hải quân đang trực tại đảo Đá Tây cơ động đi cứu nạn, 12h15 cùng ngày đã cứu an toàn 12 ngư dân đưa về bàn giao cho Chỉ huy đảo Đá Tây chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn ở

  1. 3. Đánh giá chung: Trong ngày, các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn và hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển.

Văn phòng Ủy banQuốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, THTTXVN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB.Hg09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến