Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 26/11/2019 (Tính đến 17h00 ngày 26/11/2019)

18:33 | 26/11/2019
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 635/BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/11/2019

(Tính đến 17h00 ngày 26/11/2019)

 

 

1. Hỏa hoạn: 19h30 ngày 25/11, tại nhà số 524, 526, đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 600m2 cơ sở kinh doanh vải may mặc tư nhân, không thiệt hại về người. Nguyên nhân các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Địa phương huy động 25 Dân quân và 06 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 21h00 cùng ngày.

2. Sự cố môi trường tại Công ty TNHH Lợi Tín (chuyên sản xuất giày da) huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (tiếp theo báo cáo số 632/BC-VP ngày 25/11): Trong ngày, Đoàn công tác của BTL Hóa học, Quân khu 2 cùng các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH Lợi Tín đã kết thúc công tác khắc phục sự cố môi trường tại Công ty TNHH Lợi Tín và bàn giao hiện trường cho Công ty TNHH Lợi tín.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

05h00 ngày 26/11, tại 20027’N-106047’E (khu vực cửa sông Văn Úc/Hải Phòng), tàu HP 4058/09 TV bị hỏng máy, thả trôi, thuyền trưởng đề nghị cứu nạn. Biên phòng Hải Phòng điều 05 CBCS/01 xuồng và huy động tàu HNa 0468 ra hiện trường hỗ trợ đưa 09 TV và lai kéo tàu bị sự cố vào bờ an toàn lúc 09h30′ cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, khắc phục sự cố môi trường tại Công ty TNHH Lợi Tín; hỗ trợ cứu nạn tàu bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. NT09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Quý Đức