Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 27/11/2019 (Tính đến 16h30 ngày 27/11/2019)

17:39 | 27/11/2019
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 638/BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 27/11/2019

(Tính đến 16h30 ngày 27/11/2019)

 

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn

– 19h15 ngày 26/11, tại thôn Đông Cao, xã Phong Khê, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra cháy 500m2 nhà xưởng sản xuất giấy tư nhân Hùng Phương, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 65 người (Bộ đội 10, Dân quân 25, LL.khác 30) và 04 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 20h15 cùng ngày.

– 16h15 ngày 26/11, tại số nhà 51 đường Trương Định, phường 1, TX.Gò Công, tỉnh Tiền Giang, xảy ra cháy kho chứa vỏ xe của xưởng sửa chữa xe ô tô tư nhân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 18 người (Dân quân 06, lực lượng khác 12) và 02 xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 16h50 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng: 17h00 ngày 26/11, tại địa bàn phường Bến Tắm, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương xảy ra cháy 0,7ha rừng tạp, nguyên nhân do người dân đốt ong gây cháy. Lữ đoàn 405/Qk3 điều 90 CBCS, 02 xe ô tô phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 18h15 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 15h00 ngày 26/11, tại 08040’N-108015’E (cách Đông Nam mũi Vũng Tàu/Bà Rịa- Vũng Tàu khoảng 115 hải lý, cách Đông Côn Đảo/Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 85 hải lý), tàu cá BV 99727 TS/02 LĐ bị hỏng máy, neo tại chỗ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bà Rịa-Vũng Tàu, BTM Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai biện pháp trợ giúp tàu cá bị sự cố. Sáng ngày 27/11, tàu cá BV 97788 TS cùng địa phương đến hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn. Dự kiến 20h00 cùng ngày về đến Côn Đảo.

– 22h00 ngày 26/11, tại 17031’N-107023’E (cách Đông cửa Nhật Lệ/Quảng Bình khoảng 44 hải lý), tàu cá TH 90705 TS/09 LĐ, bị hỏng hộp số, không khắc phục được. Thuyền trưởng đề hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Bình, Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo, huy động tàu cá cùng tổ, các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu cá bị sự cố; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng Hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, nắm tình hình, báo cáo kịp thời khi có tình huống xấu; Hải Quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu cá trên.

3. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng; hỗ trợ cứu nạn tàu cá BV 99727 TS và TH 90705 TS bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hg09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Quý Đức