Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 27/10/2016 Quyết định Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
Tải về
2 24/06/2014 Quyết định Phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
Tải về
3 18/03/2016 Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 5 năm(2016-2020)
Tải về
4 21/03/2017 Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tải về
5 12/02/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến 2020
Tải về
6 02/01/2019 Nghị định quy định nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động phòng thủ dân sự
Tải về
7 21/10/2011 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Philippin về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
Tải về
8 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng vịnh Thái Lan
Tải về
9 Quyết định Ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng
Tải về
10 20/01/2014 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
Tải về
11 Thông tư liên tịch Quy định về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam
Tải về
12 Nghị định Quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam
Tải về
13 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Tải về
14 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI NĂM 1979 (CÔNG ƯỚC SAR 79)
Tải về
15 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa philippin về hợp tác trong lĩnh vực Tìm kiếm cứu nạn trên biển
Tải về