Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 29/11/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Tải về
2 03/02/2016 Chỉ thị về tăng cường công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020
Tải về
3 17/10/2014 Nghị định quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai
Tải về
4 01/07/2014 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống thiên tai
Tải về
5 19/06/2013 Luật Phòng chống thiên tai
Tải về
6 27/10/2016 Quyết định Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
Tải về
7 24/06/2014 Quyết định Phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
Tải về
8 18/03/2016 Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 5 năm(2016-2020)
Tải về
9 21/03/2017 Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tải về
10 12/02/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến 2020
Tải về
11 02/01/2019 Nghị định quy định nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động phòng thủ dân sự
Tải về
12 21/10/2011 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Philippin về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
Tải về
13 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng vịnh Thái Lan
Tải về
14 Quyết định Ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng
Tải về
15 20/01/2014 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
Tải về