Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31 06/09/2013 Luật Biển Việt Nam
Tải về
32 19/06/2013 Luật Phòng chống thiên tai
Tải về
33 14/01/2013 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Tải về
34 21/10/2011 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Philippin về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
Tải về
35 21/10/2011 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa philippin về hợp tác trong lĩnh vực Tìm kiếm cứu nạn trên biển
Tải về
36 01/09/2011 Nghị định của Chính phủ Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
Tải về
37 16/09/2010 Nghị định Quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam
Tải về
38 14/08/2009 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng vịnh Thái Lan
Tải về
39 12/05/2009 Thông tư hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ
Tải về
40 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI NĂM 1979 (CÔNG ƯỚC SAR 79)
Tải về
41 03/06/2008 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
Tải về
42 31/07/2007 Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa
Tải về
43 16/11/2006 Quyết định Về việc ban hành quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần
Tải về
44 09/08/2006 Nghị định Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường
Tải về
45 25/07/2006 Nghị định Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
Tải về