Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31 17/06/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
Tải về
32 20/01/2014 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
Tải về
33 22/11/2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Tải về
34 06/09/2013 Luật Biển Việt Nam
Tải về
35 19/06/2013 Luật Phòng chống thiên tai
Tải về
36 14/01/2013 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Tải về
37 21/10/2011 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Philippin về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
Tải về
38 21/10/2011 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa philippin về hợp tác trong lĩnh vực Tìm kiếm cứu nạn trên biển
Tải về
39 01/09/2011 Nghị định của Chính phủ Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
Tải về
40 16/09/2010 Nghị định Quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam
Tải về
41 14/08/2009 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng vịnh Thái Lan
Tải về
42 12/05/2009 Thông tư hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ
Tải về
43 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI NĂM 1979 (CÔNG ƯỚC SAR 79)
Tải về
44 03/06/2008 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
Tải về
45 31/07/2007 Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa
Tải về