Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61 01/03/2005 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa
Tải về
62 19/06/2004 Thông tư của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển
Tải về
63 16/06/2004 Nghị định Của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tải về
64 26/12/2003 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh đê điều
Tải về
65 18/12/2003 Nghị định Về quy chế khu vực biên giới biển
Tải về
66 26/11/2003
Tải về
67 04/04/2003 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Tải về
68 23/07/2002 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm
Tải về
69 07/01/2002 Nghị định Về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí
Tải về
70 29/08/2001 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010
Tải về
71 24/07/2001 Nghị định Của Chính phủ Ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tải về
72 29/06/2001 Luật Phòng cháy và chữa cháy
Tải về
73 04/04/2001 Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Tải về
74 12/09/2000 Nghị định Quy định chi tiết thi hành luật dầu khí
Tải về
75 24/08/2000 Pháp lệnh đê điều
Tải về