Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
76 24/08/2000 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 2000
Tải về
77 18/08/2000 Nghị định Về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tải về
78 01/08/2000 Nghị định Về quản lý hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam
Tải về
79 07/06/2000 Quyết định Về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn
Tải về
80 21/12/1999 Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam
Tải về
81 07/12/1999 Nghị định Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông
Tải về
82 03/11/1999 Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn
Tải về
83 31/07/1999 Nghị định của Chính phủ ban hành quy chế về phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để bảo vệ an toàn cho Thủ đô Hà Nội
Tải về
84 21/07/1998 Nghị định Của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển
Tải về
85 13/07/1998 Nghị định Về quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam
Tải về
86 28/03/1998 Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển
Tải về
87 06/01/1998 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng
Tải về
88 23/08/1997 Nghị định Về việc ban hành quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên
Tải về
89 10/05/1997 Nghị định của Chính phủ ban hành quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng, chống lụt bão địa phương
Tải về
90 02/04/1997 Nghị định Ban hành quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng
Tải về