Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
91 28/03/1997 Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng
Tải về
92 19/03/1997 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
Tải về
93 12/08/1996 Nghị định Quy định quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Tải về
94 05/07/1996 Nghị định Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy
Tải về
95 20/05/1996 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phòng chống lụt bão
Tải về
96 16/01/1995 Nghị định Ban hành Quy chế bảo vệ công trình Quốc phòng và khu Quân sự
Tải về
97 10/12/1994 Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
Tải về
98 02/12/1994 Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông
Tải về
99 19/05/1994 Pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu Quân sự
Tải về
100 06/07/1993 Luật dầu khí
Tải về
101 19/05/1990 Nghị định Của Chính phủ Quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội
Tải về
102 30/06/1989 Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân
Tải về
103 12/10/1982 Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển
Tải về
104 11/01/1974 Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển SOLAS 74
Tải về
105 Quyết định Ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng
Tải về