Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ứng phó với mưa lớn 18:39 | 23/09/2019

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SCTD, CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN. 18:21 | 28/07/2019

     1. Sự cần thiết xây dựng Kế hoạch QGUPSCTD         a) Sự cần thiết Sự cố tràn dầu hiện đang là mối hiểm họa tiềm tàng đối với các quốc gia ven biển, nguyên nhân dẫn đến sự cố tràn dầu là do sự cố tai nạn hàng hải, sự cố […]