Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Công điện 32/CĐ-TW hồi 21h00 ngày 28/10/2020 ứng phó mưa lũ 18:58 | 28/10/2020

u7fC0QAH-E6F8PUJCong dien 32-CD-TW

Công điện số 01/CĐ-TW hồi 06h00 ngày 13/6/2020 ứng phó với bão số 01 năm 2020 17:53 | 14/06/2020

Công điện số 01/CĐ-TW hồi 06h00 ngày 13/6/2020 ứng phó với bão số 01 năm 2020 Công điện số 01/CĐ-TW hồi 06h00 ngày 13/6/2020 ứng phó với bão số 01 năm 2020 CÔNG ĐIỆN Số  01 /CĐ-TW hồi 6 giờ 00 ngày 13/06/2020 BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI – UỶ […]

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ CẤP QUỐC GIA VỀ TAI NẠN TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 17:28 | 07/06/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 217/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ CẤP QUỐC GIA VỀ TAI NẠN TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN […]

Công điện số 12/CĐ-TW hồi 11h00 ngày 27/8/2019 v/v ứng phó bão gần biển Đông 18:04 | 27/08/2019

x2FH-ID6j0SPQnaTCong dien 12-CD-TW ngay 27.8.2019 ung pho bao gan bien Dong

Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3 18:00 | 04/08/2019

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số:  937/CĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2019 CÔNG ĐIỆN V/vtập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:         – Uỷ ban […]

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 3 00:55 | 02/08/2019

  Ngày 1/8/2019, Bộ Tổng Tham mưu có điện số 31/TK gửi: Tổng cục Chính trị; Tổng cục: HC, KT, CNQP,TC2; BTL Quân khu 1,2,3; BTL Bộ đội Biên phòng; BTL Quân chủng Hải quân, PK-KQ; BTL: CB, TTLL, ĐC, HH, PB, TT-G; BTL Cảnh sát biển; BTL Thủ đô Hà Nội; BTL Quân đoàn […]