Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Máy bay tìm kiếm cứu nạn

03:33 | 18/06/2015