Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Một số hình ảnh hoạt động tập huấn cứu hộ – cứu nạn toàn quân khu vực phía nam năm 2019

05:06 | 22/03/2019