Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Những hình ảnh cứu hộ, cứu nạn thuyền viên tàu Vietship 01

17:05 | 11/10/2020