Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tài liệu truyền thông Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai 22/5/1946 – 22/5/2018

03:40 | 07/05/2018