Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tàu, xuồng tìm kiếm cứu nạn

03:59 | 19/06/2015