Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thực hành thao diễn phòng chống cháy nổ, ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng và trên sông

04:41 | 11/03/2019