Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Trang bị cứu hộ cứu nạn

03:15 | 03/06/2015