Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

25 năm xây dựng và phát triển lực lượng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn