Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ký sự Phòng chống thiên tai: “Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”