Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Quân khu 4 tập trung lực lượng, phương tiện triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn