Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ Luật Hàng hải Việt Nam

01:25 | 13/06/2019
Trích yếu Bộ Luật Hàng hải Việt Nam
Số/ký hiệu 95/2015/QH13
Ngày ban hành 11/01/2017
Ngày có hiệu lực 07/01/2017
Ngày hết hiệu lực
Người ký Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Thay thế văn bản