Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Chỉ thị về tăng cường công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020

10:20 | 17/04/2019
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020
Số/ký hiệu 03/CT-TTg
Ngày ban hành 03/02/2016
Ngày có hiệu lực 03/02/2016
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản