Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Luật Biển Việt Nam

01:35 | 25/06/2019
Trích yếu Luật Biển Việt Nam
Số/ký hiệu 18/2012/QH13
Ngày ban hành 06/09/2013
Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Ngày hết hiệu lực
Người ký Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Thay thế văn bản