Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Luật Phòng chống thiên tai

10:40 | 17/04/2019
Trích yếu Luật Phòng chống thiên tai
Số/ký hiệu 33/2013/QH13
Ngày ban hành 19/06/2013
Ngày có hiệu lực 01/05/2014
Ngày hết hiệu lực
Người ký Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Thay thế văn bản