Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Luật Quốc phòng

23:04 | 24/06/2019
Trích yếu Luật Quốc phòng
Số/ký hiệu 22/2018/QH14
Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Ngày hết hiệu lực
Người ký Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Thay thế văn bản