Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

10:31 | 22/06/2015
Trích yếu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Số/ký hiệu 40/2013/QH13
Ngày ban hành 22/11/2013
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Thay thế văn bản