Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

20:30 | 13/08/2019
Trích yếu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
Số/ký hiệu 72/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Ngày có hiệu lực 01/07/2015
Ngày hết hiệu lực
Người ký Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Thay thế văn bản