Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

00:28 | 14/08/2019
Trích yếu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
Số/ký hiệu 19/2008/QH12
Ngày ban hành 03/06/2008
Ngày có hiệu lực 01/07/2008
Ngày hết hiệu lực
Người ký Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Thay thế văn bản