Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

10:59 | 17/04/2019
Trích yếu Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Số/ký hiệu 160/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/11/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Ngày hết hiệu lực
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thay thế văn bản