Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Quy định về Quản lý phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

01:40 | 08/07/2019
Trích yếu Quy định về Quản lý phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Số/ký hiệu 55/QyĐ-UBQGTKCN
Ngày ban hành 13/02/2018
Ngày có hiệu lực 13/02/2018
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Thay thế văn bản