Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 5 năm(2016-2020)

13:49 | 14/01/2019
Trích yếu Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 5 năm(2016-2020)
Số/ký hiệu 425/QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/03/2016
Ngày có hiệu lực 18/03/2016
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thay thế văn bản