Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN

18:40 | 02/12/2021
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
Số/ký hiệu 06/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành 01/08/2015
Ngày có hiệu lực 03/10/2014
Ngày hết hiệu lực
Người ký PTT Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản