Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Quyết định Phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020

13:55 | 14/01/2019
Trích yếu Quyết định Phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
Số/ký hiệu 1041/QĐ-TTg
Ngày ban hành 24/06/2014
Ngày có hiệu lực 24/06/2014
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Thay thế văn bản