Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn

23:16 | 26/06/2019
Trích yếu Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn
Số/ký hiệu 124/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng
Thay thế văn bản