Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thông tư hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện,bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

00:23 | 07/09/2021
Trích yếu Thông tư hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện,bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Số/ký hiệu 04/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày có hiệu lực 15/08/2021
Ngày hết hiệu lực
Người ký Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội
Thay thế văn bản