Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thông tư Ban hành Quy chế làm việc của Bộ quốc phòng

01:51 | 26/06/2019
Trích yếu Thông tư Ban hành Quy chế làm việc của Bộ quốc phòng
Số/ký hiệu 52/2017/TT-BQP
Ngày ban hành 10/03/2017
Ngày có hiệu lực 01/05/2017
Ngày hết hiệu lực
Người ký Đại tướng Ngô Xuân Lịch
Thay thế văn bản