Bạn thấy nội dung trang tin này thế nào?
Đẹp
 50%
1 Phiếu
Chưa đẹp
 50%
1 Phiếu

Tổng cộng : 2 phiếu