05 ngư dân của tàu KH 96640 TS đã được tàu KH 96389 TS cứu vớt an toàn

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Lúc 22h00 ngày 09/3 toàn bộ 05 ngư dân của tàu KH 96640 TS đã được tàu KH 96389 TS cứu vớt an toàn, tình trang sức khỏe của các ngư dân bình thường tiếp tục theo tàu khai thác hải sản. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cho Quân chủng Hải quân và các lực lượng kết thúc tham gia tìm kiếm.